18 February 2010

FALSAFAH1)PELAKSANAAN DARI FOKUS INDIVIDU KEPADA FOKUS KOMUNITI 
   (COMMUNITY YOUTH DEVELOPMENT)

2)PENGLIBATAN SECARA TOTAL GOLONGAN BELIA DAN KOMUNITI SETEMPAT.

3)TERAS GERAKAN INI MELIBATKAN ELEMEN PERANCANGAN, PELAKSANAAN DAN 
   PENILAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGAMAL GAYA HIDUP.
  4)TUMPUAN UTMA PELAKSANAAN PROGRAM ADALAH KE ARAH MANJANA 
     KEUPAYAAN PENGAMAL GAYA HIDUP DENGAN MELENGKAPKAN MEREKA DENGAN
     PELBAGAI PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN SIKAP

0 kata semangat:

  ©Template by Dicas Blogger.